O festivalu

Festival řemesel a vyznání se na Greenway řemesel a vyznání koná od roku 2003 každoročně. Z původní týdenní zářijové akce se rozrostl na celou letní sezónu, program je předem zveřejňován. Návštěvníci mohou zažít koncerty, divadla, besedy a happeningy, prohlédnout si muzejní a výstavní expozice a ledacos si v nich sami vyzkoušet, účastnit se rozmanitých kurzů a sami si něco vytvořit.

Festival není masovou záležitostí, vítá jednotlivce, rodiny a malé skupiny, kteří putují v krajině po stezce.