slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Festival řemesel a vyznání 2016-program

 

Letos už po čtrnácté vás spolek Na dobrých cestách zve na letní Festival řemesel a vyznání na trase Greenway. 

Jménem spolku Na dobrých cestách, který Festival řemesel a vyznání pořádá,  vám jen příjemné letní zážitky přeje předsedkyně spolku Eva Zadražilová.