O nás

Greenway řemesel a vyznání je jednou z místních greenways, navazuje v Jindřichově Hradci na Greenway Praha – Vídeň. Spojuje místa spjatá s řemeslnými tradicemi a historickými zápasy o víru, která jsou díky aktivitám lidí na stezce stále živá. Vznikla nápadem tří nadšenců ze Zahrádek a Horních Dubenek v roce 2003, tehdy měla skoro 300 km, byla vyznačena dřevěnými sloupky, byly na ní umístěny informační tabule a odpočívadla a končila ve Slavonicích. V průběhu let některá návštěvní místa vznikla a jiná zanikla, některé části stezky odumřely a nové iniciativou nových lidí vznikly. V roce 2016 prošla stezka výraznou proměnou: vede pouze po klidných silnicích a tak je přístupná nejen pro cyklo, ale i autoturisty. Její současná celková délka je necelých 200 km a navštívit na ní můžete v 16 městech a obcích 26 míst vztahujících se k řemeslům či víře. Na sloupcích jsou nyní žluté štítky a informační tabule obsahují novou mapu i údaje. Spoléháme ovšem především na mapy a popisy stezky na webu, facebooku a v propagačních materiálech. Na greenway se koná od roku 2003 každoroční Festival řemesel a vyznání a od roku 2004 na ní vysazujeme při jarním otevírání stezky u příležitosti Dne Země lípu. Naší barvou je modrá, barva naděje. Tak jako ti, kteří tu žili před námi věřili, že jejích řemeslné dílo přetrvá a víra jim v životě pomáhala, děláme si i my naději, že si zvídaví a tvořiví návštěvníci naši greenway najdou a bude jim na ni dobře. Našim mottem je „cesty tvořivosti, cesty radosti“.

Greenway řemesel a vyznání realizuje a provozuje spolek Na dobrých cestách, který vznikl jako občanské sdružení v roce 2002. Členy jsou obce, církevní sbory, podnikatelé, nevládní neziskové organizace a fyzické osoby. Péče o stezku a pořádání aktivit na ní je jeho jedinou činností. Spolek vydává každoročně výroční zprávy.