slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

 

Festival řemesel a vyznání

Původně týdenní zářijový festival se již několik let koná pravidelně od května do září – přes celou turistickou sezonu, podle možností a potřeb členů a partnerů sdružení na několika desítkách míst po celé trase Greenway řemesel a vyznání, která se rozkládá na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Letní festival, pořádaný občanským sdružením Na dobrých cestách, nabízí návštěvníkům prohlídky řemeslných dílen a stezek, výstavní a muzejní expozice, besedy, hudební a divadelní události a mnohé další propojené aktivity.

Návštěvníci mohou na vlastní oči vidět zručné řemeslníky a prohlédnout si původní řemeslné objekty (např. mlýn, tkalcovnu, kovárnu, dobové muzejní expozice ….), mnohde si sami něco vytvořit a odvézt na památku, prohlédnout si sakrální objekty, mít zážitek z koncertů, divadel, výstav, besed, happeningů atp. Festival není masovou záležitostí, vítá jednotlivce, rodiny a malé skupiny. Je začleněn do akce Léto na Greenways a v jeho rámci je připomínán Den Greenways.

1. ročník festivalu se konal na sedmi návštěvních místech v roce 2003, poslední ročníky nabízejí v každoročním tištěném programu na třicet zastavení při různorodých akcích.