slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

 

Stezka Greenway řemesel a vyznání se tradičně otvírá sázením lípy na trase. Letošní lípa - vlastně dvě lípy - byly vysazeny v rámci Dne Země v sobotu 24.4.2009 v 9:00 hodin ráno v Počátkách.

Členové občasnského sdružení Na dobrých cestách se letos přidali k akci „ZASAĎ SI SVŮJ STROM“, kterou již třetí rok pořádá Město Počátky ve spolupráci se skautským oddílem „Sušený tresky“. Tentokrát se stromy sázely směrem vlevo od hlavní silnice na Jihlávku - cesta na statek Agrodružstva Počátky - tam, kde vede z Počátek značená cesta řemesel a vyznání. Vysazená lípa byla již tradičně označena měděnou tabulkou s logem sdružení a rokem výsadby. Od skautského oddílu jsme naopak dostali za vysazení pamětní diplom.

Děkujeme starostce Počátek paní Marii Hrnčířové za organizaci sázení i za poskytnutí prostor muzea v Počátkách, kde následně poběhla valná hromada sdružení.