slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Festival řemesel a vyznání 2015 - program

 

Již po třinácté vás zve spolek Na dobrých cestách na letní Festival řemesel 

a vyznání na trase Greenway. Tradiční první jarní akcí na stezce roku 2015 bylo sázení lípy na Den Země. Letos proběhlo nedaleko města Strmilov a našimi hostiteli se stala při této příležitosti rodina Kubákova, která ve Strmilově provozuje tkalcovnu a pražírnu kávy. 

Mapka stezky Greenway řemesel a vyznání je místní trasou Greeneway Praha – Vídeň a zavede cyklisty i turisty na řadu míst, které by běžný návštěvník Vysočiny možná minul. Členové spolku na Dobrých cestách vás zvou v rámci Festivalu řemesel a vyznání na drobné i velké akce. Pokud se rozhodnete některé z nich navštívit, rozhodně nebudete litovat. 

Jménem spolku Na dobrých cestách, který Festival řemesel a vyznání pořádá,  vám jen příjemné letní zážitky přeje předsedkyně spolku Eva Zadražilová.