slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

    

Greenway řemesel a vyznání je místní trasou Greenways Praha – Vídeň, na kterou navazuje v Jindřichově Hradci a Slavonicích. Rozkládá se v délce 260 km na území Jihočeského kraje a kraje Vysočina. V letech 2003 – 2005 byly s grantovou podporou Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Nadace Partnerství vyznačeny Javořická, Křemešnická, Velkolhotecká, Kamenická a Pelhřimovská větev. Turisté se tak mohou pohybovat na libovolně zvolených okruzích. Trasa je vyznačena 150 dřevěnými sloupky, je na ní umístěno 12 informačních tabulí s mapami, 4 odpočinková místa a 26 informačních tabulek. Trasa záměrně nezatěžuje krajinu svým informačním systémem a maximálně využívá stávající značení pro pěší a cykloturisty.

Greenway řemesel a vyznání svým názvem připomíná řemeslné tradice a historické zápasy o víru na pomezí Vysočiny. Je na ní umístěna řada pozoruhodných objektů, jejichž provozovatelé vítají návštěvníky z blízka i daleka a nabízejí jim příjemný pobyt, zajímavé zážitky a radost z vlastní aktivity. O letních měsících nabídka vrcholí Festivalem řemesel a vyznání. Každoročně je v dubnu ke Dni Země v rámci akce Otevírání Greenways vysazována na trase lípa.

Greenway řemesel a vyznání vymyslelo, zřídilo a provozuje občanské sdružení Na dobrých cestách. Jeho členové, právnické a fyzické osoby, vytvářejí příležitosti pro radostné aktivity šetrné k sociálnímu a přírodnímu prostředí kraje, ve kterém žijí. Jejich společným zájmem je propojit svá usilování a otevřít krajinu všem vnímavým zájemcům.